MediSport COACH

App voor Android of iOS. App maakt deel uit van een systeem, dat in nauwe samenwerking met de klant is ontwikkeld. Het totale systeem bestaat uit een beheerders website voor de fysiotherapeut of behandelaar. Hierin worden vooraf ingegeven bewegingsprogramma's onderhouden. Deze programma's zijn, per patiënt ingesteld op diens behoefte, te koppelen aan de patiënt. Deze kan een gratis app op zijn telefoon installeren waarbij, bij het voor de eerste keer starten, de koppeling met de website wordt gemaakt. Vervolgens 'weet' de app welke oefeningen de patiënt moet doen. Na het doen van de oefeningen kan de patiënt deze bevestigen op de App. Bij het volgende bezoek kan de behandelaar op de website zien hoe trouw de oefeningen zijn gedaan.
De App is beschikbaar in de Apple Store en bij Google Play.

Rian Dekker (l) en Eric Steenwijk, tijdens overdracht applicatie (januari 2017)

Medi Sport over CLASS Automatisering

Op verzoek van fysiotherapie- en trainingspraktijk Medi Sport heeft Class Automatisering Geleen een oplossing bedacht, waardoor respectievelijk patiënten en sportbeoefenaars hun resultaten van fysiotherapeutische behandelingen en trainingen kunnen verbeteren. Class Automatisering Geleen ontwikkelde een coach-app, die kan worden geïnstalleerd op Android en iOS. Mede-eigenaar Rian Dekker van Medi Sport, met vestigingen in Geleen, Born en Heerlen, is erg te spreken over hoe Class Automatisering Geleen tijdens de samenwerking heeft meegedacht over de toegankelijkheid voor de gebruiker en tijdens de ontwikkeltijd zaken heeft aangepast. “Hierdoor is een systeem ontstaan dat voor zowel ons fysiotherapeuten als patiënten en sporters eenvoudig en toepasbaar zal zijn.