Showcase / Portfolio

Class Automatisering heeft maatwerksoftware ontworpen, ontwikkeld en geimplementeerd in veel branches en op veel verschillende gebieden. Altijd met de focus op procesverbetering en/of vereenvoudiging van administratieve handelingen. Deze software bleek ook nog eens geschikt om mee te veranderen als er zich een verandering bij de klant voordeed.

Op deze pagina ziet u een aantal ontwikkelde applicaties, websites, apps van Class. In verband met vertrouwelijkheid is in sommige gevallen de naam van de opdrachtgever onleesbaar gemaakt.

VochtLOG

VochtLog is een App voor iOS en Android. Met het Vochtlog kan je bijhouden wat je aan vocht binnenkrijgt op een dag. Het leuke is dat je je eigen servies (kopjes, bekers) waar je uit drinkt kan fotograferen met de app. Hierdoor hoeft wat je per keer drinkt geen schatting meer te zijn, omdat je het een keer, per beker, al precies hebt gemeten. De App is gratis beschikbaar en de Vereniging van Nierpatiënten was er positief over. Hoe het precies werkt kan je hier zien.

TypeBranche
AppMedisch

VAMOS

VAMOS betekent "Gaan" en dat is de bedoeling van veel projectmanagement systemen. VAMOS van Class Automatisering is een concept applicatie waarmee taken van een project kunnen worden vastgelegd, personen aan een taak gekoppeld worden. Elke taak kan een prioiteit krijgen en deze kan in de loop van de tijd ook weer veranderen. Het idee van VAMOS is dat de status tijdens de vergadering kan worden bijgewerkt en ook deadlines of nieuwe afhankelijkheden of verstoringen direct worden geregistreerd.

TypeBranche
Web-AppOffice

Skills

Skills is een concept applicatie voor intranet en internet toepassingen. Met Skills kan een bedrijf de vaardigheden ('Skills' in het Engels) van een medewerker afstemmen op de behoefte van het bedrijf. Elke medewerker heeft een leidinggevende en deze leidinggevende (of manager) dient er zicht op te houden dat zijn team in staat is of wordt om de werkzaamheden waar de manager voor verantwoordelijk is, uit te voeren. Hierbij is het uitgangspunt een nul-meting van een medewerker en de mate van vaardigheid voor de uit te voeren deel-taken. Dus iemand kan b.v. wel algemene werkplaats-taken uitvoeren, maar nog niet storingzoeken. Voor dat storingzoeken moet dan een traject worden ingezet en opgevolgd. Skills is vooral in grotere bedrijven met een interne opleidingafdeling geschikt. De applicatie past in de Continuous Learning methodiek en biedt handvaten voor interne coordinatie naar de afdeling, naar de medewerker en naar het management.

TypeBranche
Web-AppAlle

SchriftVan

HetSchriftVan.nl is een initiatief van Class Automatisering. Doel van HetSchrift is om te communiceren tussen een zieke en zijn/haar omgeving - in een beveiligde internetomgeving (toegang met een 'pincode'). Hierbij is de zieke of een mantelzorger 'in the lead'. Het verschil met andere Blogs of Whatsapp is dat er één persoon de touwtjes in handen heeft, bijvoorbeeld de zieke zelf. Er kan geen reactie (in ieder geval niet via Het Schrift) worden gegeven op hetgeen er geschreven wordt. De zieke kan aangeven of er hulp nodig is van anderen en de 'anderen' kunnen dit dan onafhankelijk van elkaar zien en op de hulp 'intekenen'. Anderen zien dan alleen dat de taak ingevuld is en dat er geen actie meer nodig is. De zieke kan zelf aangeven wat hem/haar bezighoudt zonder steeds een identieke correspondentie met anderen er op na te houden. Wie wil lezen, kan en wie niet, kan dat ook laten. Naar de website van HetSchriftVan.

TypeBranche
Web-AppMedisch

classBOOK (WinXP)

classBOOK is een boekhoudpakket dat veel gebruikt werd (en nog steeds wordt) in kleinere bedrijven, die wel zelf hun boekhouding bijhielden maar de jaarrekening en btw-aangiftes door een extern buro lieten doen. Het is destijds voor Windows XP ontwikkeld en wordt ondertussen niet meer ondersteund. Wel is er een nieuwe versie van classBOOK in ontwikkeling, gebruikmakend van de mogelijkheden van nu. Het werd door een partner-accountantskantoor aanbevolen aan hun cliënten en zorgde er zo voor dat er een eenvoudige gegevensoverdracht plaatsvond tussen de cliënt en het kantoor.

TypeBranche
Desktop AppAdministratie

COACH App

App voor Android of iOS. App maakt deel uit van een systeem, dat in nauwe samenwerking met de klant is ontwikkeld. Het totale systeem bestaat uit een beheerders website voor de fysiotherapeut of behandelaar. Hierin worden vooraf ingegeven bewegingsprogramma's onderhouden. Deze programma's zijn, per patiënt ingesteld op diens behoefte, te koppelen aan de patiënt. Deze kan een gratis app op zijn telefoon installeren waarbij, bij het voor de eerste keer starten, de koppeling met de website wordt gemaakt. Vervolgens 'weet' de app welke oefeningen de patiënt moet doen. Na het doen van de oefeningen kan de patiënt deze bevestigen op de App. Bij het volgende bezoek kan de behandelaar op de website zien hoe trouw de oefeningen zijn gedaan.
De App is beschikbaar in de Apple Store en bij Google Play. Lees verder

Pedicure

Website voor een klant met een pedicure praktijk in Geleen. In eerste instantie opgezet als statische website, maar later aangepast in een site waarbij het wijzigen van de teksten (en tarieven) door de klant zelf kan worden aangepast.

TypeBranche
WebsiteZorg

classBOOK Online

In navolging van het succesvolle classBOOK voor Windows PC, is het systeem omgezet in een online versie. Momenteel is het nog in een ontwikkelingsfase. Doel is een boekhoudsysteem aan te bieden met koppeling met de bankgegevens in met internationalet MT-940 formaat (zodat er niets overgetypt hoeft te worden), met een geintegreerde CRM (Customer Relationship Management). Aanmaken van facturen in PDF formaat, aanmaningen (of betalingsherinneringen) is nu al een onderdeel van de functionaliteit. Het actieve debiteurenbeheer wordt nog verder uitgebreid (zodat u kunt bijhouden wanneer u aanmaningen heeft verzonden en gesprekken heeft gevoerd met de daarin gemaakte afspraken). Het standaard uitwisselingsformaat met de belastingdienst is de XML Auditfile, en ook deze zal worden opgenomen als standaard functie. classBOOK Online zal ook via een smartphone te benaderen te zijn, zodat u de relevante gegevens, als u op pad bent, ook bij de hand heeft. Doordat classBOOK Online een maatwerksysteem is, zijn ook integraties met andere systemen mogelijk.

TypeBranche
Web-AppFinancieel

classFLOW

Workflowsystemen zijn er in vele soorten en maten. Dit workflowsysteem is anders, omdat het als maatwerk geleverd wordt. Het biedt de standaard mogelijkheid om een trigger, die via een website of intranetportaal gestart wordt, te volgen. Hierbij worden beslissingen genomen door de deelnemers aan de workflow en waarbij de beslissing van deze deelnemer leidt tot een gedefinieerd vervolg van de workflow. De deelnemers worden via e-mail geinformeerd over de beslissing (of informatie) die genomen moet worden en worden via een link in die e-mail direct naar de juiste plek in het systeem geleid om deze beslissing kenbaar te maken.
In dit systeem kan ook de papieren workflow manier worden nagebootst, alsof een fysiek formulier van buro naar buro gaat, waarbij steeds iets extra's wordt ingevuld of aangekruisd.

TypeBranche
Web-AppAdministratie

Website

Website, gemaakt door Class in nauwe samenwerking met de klant, voor een bedrijf gespecialiseerd in formuliervormgeving, huisstijlen, enz.

TypeBranche
WebsiteGrafisch

Order/ Factuur

Voor een klant uit Sittard is dit orderverwerkingsysteem gemaakt. Er wordt door één administratieafdeling orders behandeld voor twee aan elkaar gelieerde bedrijven. Qua administratie zijn deze bedrijven volledig gescheiden; de medewerkers werken echter in één systeem, zonder steeds te hoeven te wisselen. Het systeem heeft in ingebouwde credietwaardigheids controle, maakt verzamelfacturen aan en boekt eenmaal per maand de journaalposten door naar de twee boekhoudsystemen van dit bedrijf. Aangezien er geen eigen productie is maakt het systeem productieorders aan in de taal van de producent. De voorloper van dit systeem is 15 jaar in gebruik geweest en in 2016 heeft de klant besloten het om te zetten naar een nieuwe versie, om ook met de nieuwste besturingssystemen te kunnen blijven werken.

TypeBranche
Desktop AppHandel, Bouw

Beoordeling

Het Review systeem heeft als doel: het uitvoeren van beoordelingen van medewerkers. De medewerker wordt beoordeeld door zijn manager. De medewerker heeft een bepaal profiel (b.v. administratie medewerker Sales) en bij dit profiel zijn een groep van capaciteits-eisen opgenomen. De medewerker moet beoordelen in welke mate de medewerker voldoet aan het profiel. Boven deze manager staat weer een manager. Deze heeft qua profiel, onder (mogelijk meerdere van) zijn managers, medewerkers met een soortgelijk profiel. Deze medewerkers kunnen met het systeem onderling vergeleken worden (bench-marking). De (laagste) manager ontvangt van het systeem een e-mail link met toegang tot het systeem, met het verzoek zijn medewerkers te beoordelen. Via het systeem kan hij bijhouden hoever hij is en de manager boven hem kan de voortgang ook zien. Uitvoer van de rapportage is zowel Excel als PDF. Het systeem is ook geschikt voor 'Self-assessment' waarbij de medewerking zichzelf beoordeeld en de manager zijn beoordeling ernaast zet. Voordeel is dat er een constructief raamwerk is voor besprekingen, waarbij ook acties kunnen worden genoteerd en opgevolgd.

TypeBranche
Web-AppOffice

Facilities

Statische website voor klant die zich bezighoudt met het uitvoeren van audits volgens een eigen auditsysteem. Bedrijf voert zelf audits uit en leidt interne mensen ook op voor het uitvoeren van audits. Gebieden zijn Facilities Management en HACCP. Voor deze klant is ook een web applicatie ontwikkeld t.b.v. het uitvoeren en rapporteren van en over deze audits.

TypeBranche
WebsiteFacilities Management

Artwork

Dat komt ook voor, dat er een website of applicatie ontwikkelt wordt en dat er ook nog iets 'grafisch' nodig is. In dit geval is er een kado-bon ontworpen op basis van de stijl van de website.

TypeBranche
OntwerpZorg

Website/CMS voor de Protestantse kerk van Geleen, Beek, Urmond. Op deze site staan de komende kerkdiensten, Agenda met de activiteiten die gaan komen, gefilterd naar de gemeente (optioneel). Als de datum van een activiteit verstreken is, verdwijnt het item automatisch uit beeld. Mogelijkheid om met meerdere mensen het beheer te doen, met ieder één of meer gebieden die gemuteerd mogen worden. Voorbereid om een nieuws-App aan te sturen, zodat men via een app op de hoogte gehouden kan worden van nieuws. De site bevat een foto-gallery met slide-show, gecombineerd met tekstuele ondersteuning.

TypeBranche
CMSMaatschappelijk bewust

Media2Media

Een statische website met bijbehorende folder voor een bedrijf dat zich bezighoudt met het omzetten van video-films naar dvd of cassettebandjes of noem-maar-op naar enige andere mediavorm.

TypeBranche
WebsiteMedia

Kringenwerk

Site is ontwikkeld voor 'het Kringenwerk' van de afdeling Westelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg). Op de site worden de activiteiten van het Kringenwerk aangegeven. Elke activiteit bestaat uit een inleidende tekst, een inleider (degene die het begeleidt), een of meer datums/tijden waarop de activiteit gaat plaatsvinden en een of meer locaties waar dat zal zijn. Dit is op zich een bijzondere structuur die afwijkt van de standaard 'Agenda' functionaliteit. Deze bijzondere structuur wordt volledig door de site ondersteund. Bezoekers van de site kunnen zich inschrijven voor een activiteit. De site houdt bij hoeveel mensen dat al hebben gedaan en hoeveel plaatsen er nog over zijn. De aanvrager ontvangt een e-mail van zijn inschrijving en de inleider dat er zich iemand heeft ingeschreven. Via de site kan (als ingelogd) de inleider iedereen die zich heeft ingeschreven een e-mail sturen, of op dezelfde manier de activiteit annuleren. Van het gehele programma kan een PDF-programmaboekje gemaakt worden zodat het eventueel met alle informatie uit de database ook als papieren document verspreid kan worden. Op de site zijn alle pagina's verder door de beheerder ook nog (zonder te programmeren) aan te passen.

TypeBranche
Web-AppMaatschappelijk bewust

ClassLogBOOK

Voor een industriële onderneming is deze logboek-applicatie ontwikkelt. Het systeem ontvangt meldingen van een OEE-systeem uit het productiesysteem. Deze meldingen zijn een basis om door medewerkers aan te geven wat er aan de hand was en wat er aan gedaan is of nog door een ander moet gebeuren. Er is voor het management en productie-teamleiders een snel overzicht van de afgelopen 24 uur, de interactieve rapportage kan bijgehouden worden tijdens de vergadering. Als er iets van mensen wordt verwacht kan men zien wat dat is en ook aangegeven als de taak gereed kan worden gemeld. Het systeem is volledig maatwerk, bevat vele tabellen die het machinepark en de processen beschrijft en was desondanks binnen 6 weken na aanvang operationeel, mede door de goede samenwerking van de betrokken productiemanager.

TypeBranche
Web-AppIndustrie

Fundraising site voor deelnemer aan Global Xploration project. Site bevat informatiepagina's en een embedded video.

TypeBranche
WebsiteMaatschappelijk bewust

MediSport

Site die in combinatie met de elders genoemde app het beheer uitvoert voor de behandelende fysiotherapeut. Klanten worden toegevoegd aan het systeem, met alleen naam en aanduiding wie de behandelaar is. Aan deze klant wordt voor de komende periode een oefenprogramma opgesteld. Dit oefenprogramma wordt naar de app van de patiënt gestuurd en als de oefeningen "bevestigd" worden in de app, wordt deze info weer naar de website gestuurd. Hierdoor kan de behandelaar de mate van therapie-trouw bepalen. Van het programma voor een deelnemer kan ook een PDF-print gemaakt worden waarop, op papier, de voortgang kan worden bijgehouden.

TypeBranche
Web-AppMedisch

De Mooiste Dag Van Je Leven

Website voor initiatief van Class Automatisering (inmiddels gestaakt) voor fotografie en film voor bruidsparen.

TypeBranche
WebsiteMedia

Desktop applicatie voor beheerders van de VVE (Vereniging van Eigenaren). De app bevat per groep panden de namen en bankrekeningnummers van de eigenaren. Deze krijgen een keer per maand/kwartaal (afhankelijk van de afspraken) een automatische incasso van de bijdrage aan de VVE. Hoofddoel van de applicatie is het aanmaken van deze SEPA-incassobestanden in XML formaat, volgens de hiervoor geldende internationale regels. Systeem is reeds vele jaren tot volle tevredenheid in gebruik, ook na een aanpassing van het destijds gebruikte CLIEOP03 formaat naar SEPA.

TypeBranche
Desktop AppIncasso